Ostatní

u Nálevků,pod Borkem,u Koruny,Hasičárna,Jabloňák,u Vodojemu,Kudrnáčova zatáčka